SCENA RODE

pisarz i aktor

książki i spektakle teatralne

Mariusz Marczyk
Tysiąc franków Norwida

Dramat w III aktach


„Tysiąc franków Norwida” to nie tylko przemijająca historia życia autora „Promethidiona”, zwłaszcza jego ostatniej, paryskiej dekady. To także wzruszająca opowieść o jego miłości do polskiej emigracyjnej pisarki Marii Sadowskiej.

Proponowana sztuka jest jednak czymś znacznie więcej. To opowieść o Polsce tej pozbawionej państwowości i wygnanej oraz nadziei jaką nosił w sobie Norwid na urzeczywistnienie Polski zwycięskiej, niepodległej, uczciwej i uporządkowanej.

Tę nadzieję noszą w sobie Polacy także dziś, przeżywając wielkie kłopoty z zagospodarowaniem wolności, która powróciła do nas po 1989 r. Zapisane w dramacie diagnozy Norwida odnoszące się bezpośrednio o Polsce i Polakach niec bardziej nie straciły na swojej aktualności. Przeciwnie, upływ czasu jeszcze bardziej spotęgował wagę słów Norwida. Autor „Promethidiona” staje się dziś wielkim nauczycielem mądrego i nowoczesnego patriotyzmu. W czasie Listopadowej narodowej zadumy warto się wsłuchać w słowa przenikliwe i prorocze diagnozujące to, co trzeba z naszego życia społecznego usunąć to, co trzeba, zwłaszcza dziś, Polakom na powrót przypominać.