SCENA RODE

spektakle

teatralne

Ostania lekcja belfra wg scenariusza Mariusza Marczyka

(program profilaktyczny)


Spektakl Mariusza Marczyka „Ostatnia lekcja belfra” jest monodramem, który został specjalnie przygotowany, by wspomóc nurt szkolnych działań wychowawczych, określanych szerokim pojęciem — profilaktyka. Stary belfer odchodzący już na emeryturę na tyle dobrze poznała naturę młodego człowieka, iż doskonale wie, iż wszelkie moralizatorstwo, tanie pouczanie w sprawie sięgania młodych ludzi po alkohol i papierosy jest mało skuteczne. Słowa: „Nie pijcie, bo się uzależnicie!” „Nie palcie, bo rak i zawały serca!..” — nie działają. Trafiają w pustkę tak jak nadużywany slogan.

Belfer postanawia zastosować inną taktykę. Opowiada o swoim życiu w młodości, o kłopotach i różnych potknięciach, wynikających być może z jego nieśmiałości. Zabawny monolog prowadzi nas do pointy, zupełnie poważnej podobnie jak sam temat spektaklu. Profesor uświadamia uczniom, że nikt na siłę nie nauczy ich korzystać z wolności. Muszą sami wybierać. A ich wybory zadecydują o losach ich życia. Profesor stara się utwierdzić w swoich wychowankach przekonanie o wolności, pozwalającej mówić „nie” propozycjom, które niesie ze sobą cywilizacja. Często te propozycje mogą nas zamknąć w świecie nałogów, odizolować od społeczeństwa i odebrać zwykłą radość życia.