SCENA RODE

spektakle

teatralne

Mariusz Marczyk
Bajki i ballady Adama Mickiewicza

(program dla szkół średnich)


Opinie o spektaklu

Dnia 14 marca w naszej szkole odbył się wspaniały spektakl zatytułowany „Bajki i ballady Adama Mickiewicza”. Uczniowie poznali liczne, ciekawe i zarazem nieznane fragmenty biografii naszego narodowego wieszcza. Po przedstawieniu 30-osobowa grupa młodzieży uczestniczyła w warsztatach recytatorskich prowadzonych przez dyrektora artystycznego sceny RODE — Mariusza Marczyka. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z pojęciem kultury żywego słowa oraz odkryciem społecznej roli języka. Aktorzy chcieli także ugruntować przekonanie, iż język jest jednym z największych skarbów naszej kultury, budzi bowiem poczucie dumy i wspólnoty. Warsztaty poprzedzone zastały częścią teoretyczną, podczas której dzieci zostały zapoznane z zasadami interpretacji tekstu literackiego, środkami ekspresji, takimi jak; akcent, pauza, rytm, mimika, gest, postawa itp. Wspólnie wykonywano ćwiczenia służące kształceniu prawidłowej techniki recytacji.